Quản trị

Cẩn trọng với những phát ngôn vu khống người khác trên mạng xã hội

Hiện nay, vấn nạn dùng các tài khoản mạng xã hội ảo để đăng tải những thông tin sai sự thật hoặc vu khống các cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh cũng như đời sống cá nhân của người khác đang rất nhức nhối, mặc dù pháp luật đã có nhiều chế tài để xử lý, song vẫn chưa thực sự hiệu quả.