FPT Digital cùng Gas Sout xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới, Fpt Digital và Gas sout đồng hành xây dựng lộ trình chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc.

Gas South đã gặt hái được những thành quả như năng suất tăng cao, chi phí được tiết kiệm hơn sau 2 năm chuyển đổi tái cơ cấu. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số đã và đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, giáo dục, du lịch, logistics, sản xuất,… mang tới nhiều diện mạo mới cho doanh nghiệp. Nhận thấy rõ xu hướng và các lợi ích đó, năm 2022, ban lãnh đạo của Gas South quyết định tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số nhằm nhanh chóng mang lại hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp, cổ đông của công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc Gas South chia sẻ: "Định hướng phát triển giai đoạn 2022-2025 tới tầm nhìn 2030, Gas South tiếp tục giữ vai trò đầu ngành Việt Nam, cung cấp năng lượng sạch và phát triển bền vững không chỉ trong mảng kinh doanh truyền thống mà còn ở mô hình kinh doanh mới có thể phát triển khi chuyển đổi số thành công ".

Dự án Tư vấn Chuyển đổi số cho Gas South là quá trình hợp tác chặt chẽ giữa Gas South và FPT Digital nhằm đưa ra lộ trình chuyển đổi số tập trung vào nâng cao năng lực quản trị và quản lý điều hành của công ty.  

Ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc Dự án chia sẻ: "FPT Digital đã tiến hành khảo sát đầy đủ và chi tiết từ các khối phòng ban của 5 chi nhánh và 1 công ty thành viên, nhằm có góc nhìn tổng hợp và đa chiều trong hoạt động hiện tại của Gas South. Quá trình khảo sát đã ghi nhận các vấn đề, thách thức, mong muốn, và cơ hội cải thiện của Gas South trong hoạt động quản trị và quản lý điều hành". Kết quả khảo sát của FPT Digital đã mang lại toàn cảnh về hiện trạng vận hành và hệ thống công nghệ thông tin của Gas South, giúp xây dựng lộ trình Chuyển đổi số tối ưu, hướng đến mục tiêu tinh gọn hoạt động và gia tăng hiệu quả của công ty.

Lộ trình chuyển đổi số do FPT Digital xây dựng cùng Gas South gồm 11 sáng kiến số, trong đó 8 sáng kiến nhằm số hóa các mảng nghiệp vụ và 3 sáng kiến nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin. Toàn bộ các sáng kiến số được xây dựng theo bộ tiêu chí đánh giá của FPT Digital, theo mức độ tác động từ trực tiếp tới gián tiếp, theo khả năng rộng cho một hay nhiều đơn vị trong công ty và theo tính dễ dàng triển khai. Mỗi sáng kiến số được qui định khung thời gian phát triển cụ thể đi kèm các mục tiêu cho mỗi giai đoạn phát triển đó. 

Do đó lộ trình được FPT Digital cùng Gas South lựa chọn không chỉ giải quyết các vấn đề thực tiễn từ kết quả khảo sát đã chỉ ra, mà còn mang lại các giá trị mới cho công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Qua quá trình xây dựng lộ trình, ban lãnh đạo và cán bộ quản lý có thể nhận diện vấn đề, vướng mắc nội tại và khai thác tiềm năng mà công nghệ mới sẽ mang lại cho công ty. Sắp tới, khi đưa lộ trình vào thực thi, toàn bộ nhân viên của Gas South có thể nhận biết rõ mục tiêu và những lợi ích mang lại từ chương trình Chuyển đổi số trong tất cả các khối như quản trị, quản lý điều hành, sản xuất và các khối phòng ban chức năng khác.

Nhằm đảm bảo sự thành công của chương trình chuyển đổi số, Gas South đã thành lập bộ phận CNTT và ban Chuyển đổi số do lãnh đạo công ty trực tiếp điều hành. Ban Chuyển đổi số sẽ quản lý và triển khai toàn bộ các sáng kiến số trong lộ trình, đảm bảo nguồn lực ổn định, thúc đẩy sự hợp tác và các cam kết cho chương trình chuyển đổi số thành công.