Từ 01/09, gửi hàng hóa qua xe khách phải cung cấp đầy đủ và chính xác 6 thông tin

Từ 01/09, gửi hàng hóa qua xe khách phải cung cấp đầy đủ và chính xác 6 thông tin

Theo nghị định mới quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ thông tin về tên hàng hóa, họ tên, địa chỉ liên lạc người gửi, người nhận, số căn cước công dân.

Từ 1/9, gửi hàng hóa qua xe khách phải cung cấp đầy đủ và chính xác 6 thông tin
Từ 1/9, gửi hàng hóa qua xe khách phải cung cấp đầy đủ và chính xác 06 thông tin.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Theo đó, từ ngày 01/09, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: tên hàng hóa, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

Quy định trên được lưu thành Điểm đ, Điều 1, Nghị định 47/2022 và bổ sung vào khoản 3, Điều 11 của Nghị định 10/2020.

Bên cạnh đó, Nghị định 47/2022 sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3 Điều 12 như sau: Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế; phòng, chống buôn lậu.

Nghị định 47/2022 cũng bổ sung quy định xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất); không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách; không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

TH