Chiều Thứ Bảy

Công bố chương trình Caravan lần 2 tuyên truyền an toàn giao thông học đường

Chương trình Caravan lần 2 với chủ đề Tuyên truyền phổ biến Pháp luật và An toàn giao thông (ATGT) học đường, hội nghị đối thoại trao đổi cơ hội đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra vào ngày 18/05/2024 sắp tới.